Formulár kategórie ŠZAMS (SZAMS)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovatež:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
   
Zákon pre odme?ovanie pedagógov (zadajte ?íslo 553 alebo 311)
(553/2003 Z.z. – o odme?. niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, 311/2011 Z.z. – Zákonník práce)
 
  
Pracovná trieda k 15.9.201712
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 7:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 8:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 9:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 10:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 11:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 12:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Celkový prepo?ít. po?et ped. zam.: