Formulár kategórie ŠZAM (SZAM)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovatež:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 Pracovná trieda 1 k 15.9.2017Pracovná trieda 2 k 15.9.2017
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 7:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 8:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 9:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 10:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 11:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Prepo?ítaný po?et ped. zam. v platovej triede 12:  
z toho:  
s kreditovým príplatkom 0%  
s kreditovým príplatkom 6%  
s kreditovým príplatkom 6%+6%  
Celkový prepo?ít. po?et ped. zam.: