Formulár kategórie ŠMŠZ (SMSZ)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovatež:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 k 15.9.2017
Celkový po?et detí v ŠMŠ pri zdrav. zariadení