Formulár kategórie ŠMŠ (SMS)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovatež:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 k 15.9.2017
Po?et detí bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 
z toho: po?et detí do 3 rokov 
Po?et detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
z toho: 
po?et detí do 3 rokov 
po?et detí - skupina A 
Celkový po?et detí 
z toho: 
po?et detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
po?et detí v hmotnej núdzi, ktoré nedov?šili vek 5 rokov