Formulár kategórie RC (RC)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovatež:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 Školský rok 16/17
Po?et dní, v ktorých boli deti ubytované365
Sú?et po?tu ubytovaných v jednotlivých d?och školského roku 
Priemerný denný po?et detí 
Maximálna kapacita