Formulár kategórie INT (INT)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovateľ:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 k 15.9.2017
Deti a žiaci materských, základných a stredných škôl 
z toho: deti a žiaci špeciálnych škôl ubytovaní v internáte 
Študenti vysokých škôl a ostatní 
Celkový po?et ubytovaných - financovaných z MV SR 
Lôžková kapacita školského internátu