Formulár kategórie ESTRAV (ESTRAV)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovateľ:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 k 15.9.2017
Potenciálni stravníci - deti a žiaci škôl v zria?ovate?skej pôsobnosti OÚ (okrem ubytovaných v internáte) 
Všetky deti materských škôl v zria?. pôsobnosti OÚ 
Všetci žiaci základných škôl v zria?. pôsobnosti OÚ 
Všetci žiaci stredných škôl v zria?. pôsobnosti OÚ 
Potenciálni stravníci - deti a žiaci škôl v zria?ovate?skej pôsobnosti OÚ ubytovaní v internáte 
Všetky deti materských škôl v zria?. pôsobnosti OÚ 
Všetci žiaci základných škôl v zria?. pôsobnosti OÚ 
Všetci žiaci stredných škôl v zria?. pôsobnosti OÚ  
Celkový po?et detí a žiakov - potenciálnych stravníkov