Formulár kategórie CŠPP (CSPP)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovatež:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 Kategória IKategória IIKategória IIIKategória IV
Výkony:    
Klient A    
Klient B    
Klient C    
Metodická a nepriama ?innos? s klientom    
Ostatné údaje:    
Skuto?ný po?et klientov    
Prepo?ítaný po?et zamestnancov