Kontakty

Pokiaľ potrebujete konzultovať niektoré nejasnosti, prípadne problémy, ktoré sa vyskytnú pri použití internetovej aplikácie uvádzame kontaktné adresy :

Konzultácie k internetovej aplikácii

Konzultácie k údajom v jednotlivých položkách Eduzberu