Stredisko odbornej praxe

Stredisko odbornej praxe, Školské hospodárstvo

 

Všeobecné informácie

Stredisko odbornej praxe uvedie do formulára zhodné údaje so štatistickým výkazom Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

 

Vypĺňanie údajov

 

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Celkový počet žiakov

Uvedie sa celkový počet žiakov, pre ktorých odbornú prax alebo odborný výcvik v plnom rozsahu zabezpečuje SOP alebo ŠH.

Škol (MŠVVŠ SR) 27-01, R0336, S7